Ruokaturvahanke vähentää köyhyyttä

Vuosina 2004–2006 seuramme varainkeruu on kohdistunut Nicaraguan maaseudulla käynnissä olevaan Ruokaturvahankkeeseen. Ruokaturvahanketta koordinoi pitkäaikainen yhteistyökumppanimme matagalpalainen Moviemiento Comunal (MC).

Kahvin maailmanmarkkinahinnan romahdettua Matagalpan seutu on todellisessa kurjimuksen tilassa, koska alueen pääelinkeino ei enää tuota entiseen tapaan. Monen ihmisen elintaso on romahtanut. Yhä useammalla ei ole varaa ruokaan, saati varaa laittaa lapsiaan kouluun.

Hankkeen puitteissa on lainoitettu porsaiden ostoa. Kuva: Titta Anttila.

Ruokaturvahankkeessa on nimensä mukaisesti tarkoituksena turvata ravinnonsaanti ja sitä kautta vähentää köyhyyttä viidessä kyläyhteisössä Matagalpan läänissä. Tavoitteeseen on pyritty kouluttamalla kyläläisiä monipuolisemmasta ja ekologisesta viljelystä, sikojen ja kanojen kasvatuksesta sekä terveellisemmästä ruokavaliosta. Kyläläisiä on tuettu mikroluotoilla, jotka on käytetty siementen, lannoitteiden ja eläinten hankkimiseen. Hankkeen kuluessa takaisin maksetut luotot on jaettu kyläyhteisöihin muodostettuihin yhteisökassoihin. Hankkeeseen on liittynyt myös koulutusta kansalaistoimintaan rohkaisemiseksi sekä tiedotusta ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista. Kyläläisiä kannustetaan vaatimaan kunnalta tai valtiolta perusoikeuksia, jotka kuuluvat kaikille. Tarkoituksena on saada aikaan pysyvät vaikutukset, jolloin mikroluottojärjestelmä ja viljelytoiminta tulevat jatkumaan hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen rahoitus seuramme osalta päättyy vuoden 2006 lopussa, mutta vuosille 2008–2010 on suunnitteilla jatkohanke, jossa kylien järjestäytymistä ja yhteiskassojen kehitystä olisi tarkoituksena edistää edelleen.

Kommentointi on suljettu.