Ruokaturva-hankkeen arviointimatka – Matagalpa, Nicaragua 10.–22.6.2006

10.–22.6.2006 tekemämme Nicaraguan matkan tarkoituksena oli arvioida Oulu-Matagalpa -ystävyysseuran yhdessä yhteistyökumppaninsa Movimiento Comunal nicaragüence de Matagalpa -järjestön kanssa toteuttama Ruokaturvahanke. Hanketta on tuettu vuosien 2004–2006 aikana Matagalpan maaseudulla viidessä kylässä. Hankkeelle on saatu Ulkoministeriön rahoitusta ja yksi arvioinnin tavoitteista oli tehdä UM:n rahoittamiltaan hankkeilta edellyttämä loppuarviointi. Arvioinnin merkittävämpi tavoite oli kuitenkin selvittää hankkeen toteutusta ja saavutuksia sekä analysoida toteutuksessa ilmenneitä puutteita, jotta kokemuksista voitasi oppia tulevien hankkeiden toteutuksessa.

Matkaohjelma laadittiin yhteistyössä Movimiento Comunalin ja meidän arvioijien toimesta. MC vastasi vierailuaikataulujen sopimisesta sekä Oulu-Matagalpa- ystävyysseuran Matagalpaan osittain samanaikaisesti tekemän juhlamatkan aikataulun ja arvioijien matkan aikataulujen yhteensovittamisesta.

Matka pähkinänkuoressa:

la 10.6.
Saapuminen Matagalpaan ja majoittuminen CECAP:iin
Yhteistä ohjelmaa juhlamatkaisten kanssa
Vierailu lastentoimintakeskus Hormiguitasissa.
Keskustelu MC:n edustajien (Janett ja Carlos) kanssa matkaohjelmasta ja matkan tavoitteista

su 11.6.
Yhteistä ohjelmaa juhlamatkaisten kanssa
Hormiguitasin lasten koteihin tutustuminen ja käynti Selva Negra:n ulkoilualueella

ma 12.6.
Yhteistä ohjelmaa juhlamatkalaisten kanssa
Tutustumiskäynti MC:n toimistolle ja MC:n toiminnan esittely
Matagalpan kaupungin hallituksen edustajan vastaanotto ja terveisten välittäminen kummikaupungilta Oululta
MC:n arkistoimien hankkeen materiaalien ja seurantadokumenttien läpikäynti

ti 13.6.
Yhteistä ohjelmaa juhlamatkalaisten kanssa
Oululaisten koulujen kummikouluissa vierailu
Arviointivierailu Guadalupe Abajon kylään; hyödynsaajien haastattelut, ohjausryhmän haastattelu ja hankkeen perheiden tiloihin tutustuminen
Illalla päivällinen MC:n kanssa

ke 14.6.
Arviointivierailu Ocalcan kylään ja illalla päivän haastattelujen purkaminen

to 15.6.
Arviointivierailu Apatiten kylään ja illalla päivän haastattelujen purkaminen

pe 16.6.
Arviointivierailu Guadalupe Arriban kylään ja illalla päivän haastattelujen purkaminen

la 17.6.
Arviointivierailu Siaren kylään ja illalla päivän haastattelujen purkaminen

su 18.6.
Aamupäivä vapaata
PRA -arviointien valmistelu jo tehtyjen tutustumiskäyntien perusteella

ma 19.6.
MC:n arkistoimien hankkeen materiaalien ja seurantadokumenttien läpikäynti
PRA-arviointeihin tarvittavien materiaalien hankkiminen
PRA-arviointi Apatiten kylässä ja illalla päivän työpajojen purkaminen

ti 20.6.
Arviointitulosten työstämistä
PRA-arviointi Guadalupe Abajon kylässä ja illalla päivän työpajojen purkaminen

ke 21.6.
Arviointitulosten työstämistä
Keskustelu hankkeesta ja jatkosta MC:n edustajien kanssa
MC:n taloushallinnosta vastaavan tapaaminen

to 22.6.
Arviointitulosten alustava analysointi ja koosteen työstäminen MC:lle

Matkan ensimmäiset päivät vietettiin pitkälti yhdessä seuran juhlamatkalaisten kanssa. Lauantaina 10.6. saavuttuamme Matagalpaan ja syötyämme lounaan vierailtiin lasten toimintakeskus Hormiguitasissa, jossa kummien kunniaksi oli järjestetty juhlat. Iltapäivällä me arvioijat palasimme suoraan CECAP:iin, jossa MC:n edustajien Janettiin ja Carlosin kanssa keskusteltiin seurantaohjelmasta sekä siihen liittyvistä käytännön järjestelyistä.

Toinen päivä oli sunnuntai ja arvioinnin kannalta vapaapäivä. Juhlamatkalaisten mukana päästiin kuitenkin käymään Hormiguitasin kummilasten kodeissa ja iltapäivällä Selva Negran ulkoilualueella.

Maanantaina edelleen liikuttiin pitkälti juhlamatkalaisten mukana edustamassa seuraamme. Ohjelmassa oli aamusta vierailu MC:n toimistolla, jossa esiteltiin järjestön toimintaa sekä seuran rahoittamaa ruokaturvahanketta. Sieltä jatkettiin suoraan viereisessä rakennuksessa olevan kaupungintaloon. Apulaiskaupunginjohtaja ja ulkomaanavunosaston johtaja istuutuivat hetkeksi esittelemään kaupunkinsa tilannetta, viime aikojen saavutuksia ja tulevia tavoitteita. Välitimme Oulun kaupungin terveiset Matagalpaan.

Iltapäivästä alkoi työ kun istuttiin MC:n toimistolla hankkeen koordinaattorin Janettin huoneessa paksuja paperinippuja selaten ja muistiinpanoja tehden. Hankkeen kuluessa tehtyjä suunnitelmia, muistioita, raportteja, piirroksia ja koulutusmateriaaleja oli todella paksu nippu. Osa niistä oli jo tuttuja ja hankkeen kuluessa seuralle Suomeen toimitettuja. Osa kuitenkin toi lisätietoa hankkeen toteutuksesta.

Tiistaina aamusella käytiin juhlamatkaisten mukana oululaisten Karjasillan ja Myllytullin koulujen kummikouluissa. Kummassakin oli järjestetty vastaanotto ja lahjoja vaihdettiin molemmin puolin kouluille vietäviksi.

Tiistain iltapäivällä alkoi sitten varsinainen rankka ja intensiivinen arviointityö maaseudulla. Viitenä peräkkäisenä päivänä, yleensä aamusella, lähdettiin köröttelemään möykkyisiä teitä tunnin, kahden tunnin matkan päähän maaseudulle hankkeen kyliin. Kylissä meidät ottivat vastaan hankkeen ohjausryhmät ja vaihteleva joukko muita hankkeen perheitä. Tapaamisten alku meni tosin monesti odotteluksi, kun ihmiset vähitellen valuivat paikalle työkiireidensä lomasta. Kylissä yleensä keskusteltiin ensin kaikkien kanssa hankkeesta ja sen saavutuksista, siitä minkä ihmiset kokivat hankkeessa onnistuneeksi ja merkitykselliseksi ja mitä muistivat hankkeesta ja sen toiminnoista. Ohjausryhmiä jututettiin vielä erikseen heidän erityisvastuualueistaan ja toiminnoistaan. Keskustelujen jälkeen meille tarjottiin lähes jokaisessa yhteisössä lounas. Iltapäivä vielä kierrettiin katsomassa perheiden viljelyksiä, possujen ja kanojen kasvatusta sekä pihaviljelyä ja samalla keskusteltiin yksittäisten hankkeen ihmisten kanssa. Kaikesta keskustelusta, keskittymisestä ja kävelystä väsyneinä köröttelimme iltasella Matagalpan kaupunkiin, jossa pikaisen puhdistautumisen ja nopean päivällisen jälkeen vietettiin ilta purkaen päivän haastatteluja ja kokemuksia.

Rankan viikko-ohjelman päätteeksi pidettiin sunnuntaina pääasiassa vapaata. Muutama tunti käytettiin kuitenkin siihen, että valmisteltiin seuraavalla viikolla toteutettavat PRA-arvioinnit eli osallistavia menetelmiä käyttävät ”työpajat”. Arvioinnit oli alustavasti suunniteltu jo Suomessa, mutta käytännön aikataulujen puitteissa alkuperäistä ohjelmaa jouduttiin karsimaan.

Toisen viikon maanantaina vietettiin aamupäivä MC:n hankkeesta kasaamia papereita; muistioita, raportteja, piirroksia ja koulutuslehtisiä, selaillen ja valokuvaten. Pikaisen lounaan ja PRA-materiaalien (isoja papereita, kartonkia, narua, papuja) hankinnan jälkeen pakkauduimme autoon ja köröttelimme aktiiviseen Apatiten kylään. Kylässä työskenneltiin erikseen kaksi tuntia miesten ja kaksi naisten kanssa. Ohjelma oli molemmille ryhmille sama. Aluksi tehtiin esittelyleikkikierros. Varsinaisina arviointia tukevina toimina oli ns. Venn-diagrammi, jossa kyläläiset saivat ympyrän avulla arvottaa hankkeen ja kylien sidosryhmien asemaa hankkeessa. Sidosryhmiä tarkasteltiin heidän hankkeessa käyttämänsä vallan, hankkeesta saamansa hyödyn sekä heidän merkityksensä kannalta. Nämä onnistuivat hyvin, kun ympyrän ajatus saatiin selvitettyä. Toisena toimintana oli paputaulukko, jossa hankkeen toiminnat taulukoitiin ja jokainen sai merkitä taulukkoon pavuilla kolme tärkeimmäksi kokemaansa hankkeen toimintaa. Työtä vaikeutti ihmisten lukutaidottomuus sekä arkuus oman mielipiteen ilmaisuun.

Tiistaina aamulla työstettiin arvioinnissa siihen mennessä saatua materiaalia. Iltapäivästä lähdettiin Guadalupe Abajon kylään, jossa vietettiin iltapäivä PRA-työpajoja vetäen. Toiminnat olivat pääpiirteittäin samanlaisia kuin Apatiten kylässä edellisenä päivänä. Raskaan päivän jälkeen vietettiin vielä pitkä ilta työpajoissa tuotettuja materiaaleja analysoiden ja tuloksia purkaen.

Keskiviikkoaamu oltiin taas MC:n toimistolla papereiden kimpussa. Tuolloin tehtiin vielä viimeinen listaus kysymyksistä ja epäselvyyksistä, joita kyliin tehdyissä arviointivierailuissa ja työpajoissa nousi esille. Iltapäivällä meillä oli mahdollisuus pikaisesti ju-tella MC:n edustajien Janettin ja Carlosin kanssa sekä varmistaa viimeisetkin epäselvyydet hankkeen ja sen toteutuksen tiimoilta.

Torstaina aloitettiin taas aamusella paperityöt MC:n toimistolla. Tarkoituksen oli vielä käydä läpi arvioinnissa saatu aineisto ja kokemukset sekä kirjata niiden perusteella MC:lle annettavaksi alustava kooste arvioinnissa tehdyistä havainnoista. Samalla sovittiin työnjaosta jatkon kannalta, koska kyseessä oli viimeinen päivä, kun me arvioijat pystyimme keskustelemaan hankkeesta nokakkain. Koko pitkä iltapäivä pidettiin vapaata, mikä rankan ja työntäyteisin viikon jälkeen tuntui varsin erikoiselta.

Arviointi saatiin toteutettua kohtalaisen hyvin kiireellisen aikataulun puitteissa. Keväällä 2006 Suomessa tehty pohjatyö, hankkeen seurantadokumenttien analysointi, mahdollisti suunnitelmallisen ja tehokkaan hankeanalysoinnin. Kaikki suunnitellut kylävierailut ja työpajat kyläyhteisöissä olivat onnistuneita ja niiden avulla saatiin hyvä mielikuva hyödynsaajien näkemyksestä hankkeesta sekä hankkeen toteutuksesta käytännön tasolla. Keskustelut hyödynsaajien kanssa ja kierrokset kylissä antavat suorankäden tietoa hankkeen todellisesta onnistumisesta. Pystyimme tutustumaan kaikkeen hankkeen puitteissa tuotettuun materiaaliin, myös niihin, joita ei ole ollut mahdollista hankkeen kuluessa toimittaa Suomeen Oulu-Matagalpa- ystävyysseuralle tiedoksi (käsinkirjoitetut analyysit ja suunnitelmat, piirrokset). Kiireellisten aikataulujen puitteissa onnistuimme myös keskustelemaan hankkeesta yhteistyökumppanin Movimiento Comunalin edustajien kanssa.

31.8.2007
Oulu-Matagalpa-ystävyysseura ry.
Titta Anttila
Matleena Virkkunen

Kommentointi on suljettu.