Ruokaturvahanke: Matkakertomus hankkeen valmistelumatkalta

Ruokaturvahanketta lähdettiin suunnittelemaan hyvissä ajoin ennen sen aloittamista. Suomen ulkoministeriön myöntämä hankevalmistelumatkatuki tukee ja vahvistaa etenkin pienten järjestöjen hankesuunnittelun laatua. Tuen avulla tehtävä valmistelumatka on suureksi avuksi hankkeen suunnittelussa ja yhteistyökumppaniin tutustumisessa. Oulu-Matagalpa –ystävyysseura käytti ulkoministeriön tarjoamaa rahoitusmahdollisuutta hyväkseen ruokaturvahankkeen suunnittelussa. Kahden viikon hankevalmistelumatkalle osallistuivat seuran jäsenet Titta Anttila ja Kati Ylinampa. Matka tehtiin 16.–30.7.2003.

Matkan päätarkoituksena oli suunnitella uutta ruokaturvahanketta yhdessä kumppanimme Movimiento Comunal Nicaragüense de Matagalpa –järjestön (MC) edustajien kanssa. Toisena tavoitteena oli vahvistaa yhteistyösuhdettamme MC:iin ja tulla tutuiksi molemmin puolin. Lisäksi tarkoituksena oli solmia ensimmäinen yhteistyösopimus seuramme ja MC:n välillä.

MC avusti matkalaisia aikaa ja vaivaa laskematta. Jo heti matkan aluksi todettiin, että järjestöjen oli helppo tulla keskenään toimeen, pienistä kieliongelmista huolimatta. Suuren osan matkan kestosta haukkasivat vierailut kyliin, joissa ruokaturvahanketta olisi tarkoitus toteuttaa. Vierailut maaseudulle olivatkin erittäin antoisia ja mielenkiintoisia ja avasivat suomalaisten silmiä nicaragualaiselle todellisuudelle. Hankkeen toimintaympäristön ymmärtämiseksi paikan päällä käyminen oli ehdottoman tärkeää ja myös hankkeen tarpeellisuus konkretisoitui hyvin sen ansiosta.

Alustava hankesuunnitelma oli tehty MC:n aloitteesta hyvissä ajoin ennen matkaamme. Matkan aikana suunnitelmaa viilattiin ja tarkennettiin. Lisäksi vierailuilla ja haastatteluilla kerättiin tarpeellista taustatietoa hankkeen toimintaympäristöstä eli Nicaraguan maaseudusta sekä pienimuotoisesta maanviljelyksestä ja eläinten kasvatuksesta. Yhteistyösopimus saatiin luonnosteltua ja muotoiltua hyvässä hengessä ja se allekirjoitettiin matkan lopussa. Luottamus MC:n asiantuntemukseen ja kykyyn hoitaa hankkeitamme sai lisää katetta, kun tutustuimme järjestön hallintoon ja toimintaan.

Kahden viikon aikana oululaiset vierailivat myös Masayassa, Nicaraguan artesaanikaupungissa. Viemisiksi Ouluun ostettiin erilaisia käsitöitä, joista osa on jo löytänyt tiensä seuran myyntipöydältä oululaiskoteihin. Kulttuuriin ja ihmisiin tutustuttiin myös. Nicaragualaiset ovat iloista väkeä, ja suomalaisten vieraiden kunniaksi järjestettiin ainakin kolmet juhlat vierailun aikana. Ihmisten aito innostus korvasi vaatimattomat puitteet ja saimme nauttia hienosta tunnelmasta juhlassa kuin juhlassa.

Matkan lopulla päivät venyivät pitkiksi, kun puuttuvia tietoja kerättiin ja hankesuunnitelmaa kirjoitettiin valmiiksi. Hankematkan tavoitteet kuitenkin saavutettiin: hankkeesta saatiin paljon hyödyllistä tietoa, hankesuunnitelmasta päästiin yhteisymmärrykseen ja yhteistyösuhde järjestöjen välillä vahvistui.

Kommentointi on suljettu.