Matagalpan lakiasiaintoimisto – CEJADES 1996–2002

Sijainti: Nicaragua, Matagalpan lääni, Matagalpan kaupunki ja lähimaaseutu (San Ramónin, Matiguezin, La Dalian, Waslavan, Sebacon ja San Isidron kylät)
Yhteistyökumppani: Movimiento Comunal de Matagalpa (MC)

Hankkeen tarkoituksena oli saada lakimiespalvelut kaikkien Matagalpan kaupungin ja sen lähialueiden asukkaiden ulottuville varallisuudesta, lukutaidosta tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta sekä taata heille yhdenvertaisuus tuomioistuimissa. Hankkeessa pyrittiin lisäämään kansalaisten tietoisuutta heidän omista kansalaisoikeuksistaan ja –velvollisuuksistaan sekä Nicaraguan laeista. Hankkeen aikana ihmisiä opastettiin lain tarjoamien keinojen käytöstä oikeuksiensa ajamiseksi ja heitä aktivoitiin osallistumaan demokraattiseen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Tarve maksuttomaan oikeusapuun ja neuvontaan syntyi maanomistuskiistoista 1990-luvun alussa, jolloin sandinistivallankumousta ulkomaille paenneet rikkaat maanomistajat alkoivat palata takaisin Nicaraguaan ja vaatia entisiä, uusilla laeilla köyhille talonpojille luovutettuja maita itselleen. Monissa tapauksissa uusien omistajien merkitseminen maarekisteriin oli jäänyt varojen puutteessa tai tietämättömyydessä hoitamatta, ja vaikka lailliset tuomioistuimet tunnustavat talonpoikien oikeudet maankäyttöön ja asumiseen, heiltä vaadittiin oikeudessa riittäviä todisteita. Köyhillä maanviljelijöillä ei kuitenkaan ollut varoja eikä tietoa oikeuksiensa ajamiseksi.

Vuonna 1994 alettiin tämän epäkohdan korjaamiseksi suunnitella yhdessä Movimiento Comunalin kanssa lakiasiaintoimistohanketta, joka aloitti toimintansa vuonna 1996 MC:n toimistossa Matagalpan keskustassa. Hankkeen pääasiallinen toiminta oli lakiasiaintoimiston toiminnan rahoittaminen. Lakiasiaintoimisto tarjosi maksutonta neuvonta- ja oikeusapupalvelua Matagalpan alueen asukkaille. Alkuvaiheessa lakiasiaintoimiston ensisijaisena tehtävänä oli maanomistuskiistojen ratkaiseminen ja köyhien ja lukutaidottomien asukkaiden maankäyttö- ja asumisoikeuksien laillistaminen. Vuosien kuluessa toiminta laajentui myös muille osa-alueille, jolloin apua annettiin esimerkiksi riita-asioissa, perheväkivaltatapauksissa, kansalaisoikeuksien puolustamisessa, kunnianloukkausasioissa, lastensuojelussa.

Riidat pyrittiin ratkaisemaan sovittelemalla ja tuomioistuimiin on turvauduttu vain äärimmäisissä tapauksissa. Lakiasiaintoimisto toimi puolustusasianajajana varattomien kansalaisten oikeudenkäynneissä koskien kansalais- ja kunnianloukkauksia, perheväkivaltaa, näpistelyä, työsuhdekiistoja, naapuririitoja ja vastaavia, mutta ei henkirikoksissa eikä vaikeissa väkivaltarikoksissa. Se myös avusti lukutaidottomia ihmisiä hallintokysymyksissä ja virallisten anomusten ja papereiden täyttämisessä sekä opasti heitä käyttämään oikeita virallisia kanavia oikeuksiensa peräämiseksi.

Toimiston käyttöaste oli korkea. Sen ansiosta oikeuspalvelut olivat kaikkien kaupungin asukkaiden käytössä, mikä lisäsi yhteiskunnallista tasa-arvoa. Toimisto oli kaikkien kansalaisten käytettävissä, mutta varakkaimmilta perittiin pientä korvausta palvelujen käytöstä. Hankkeen kuluessa lakiasiaintoimisto saavutti vakaan aseman julkisesti tunnustettuna ihmisoikeuksien puolustajana. Toimiston kampanja sai Matagalpan kunnan hallituksen harkitsemaan kuluttajanoikeuksien puolustustoimiston perustamisen tarvetta. Lakiasiainkeskuksella on muutoinkin ollut aktiivinen rooli kunnallisessa päätöksenteossa ja komiteoissa.

Lakiasiaintoimiston tukemisen lisäksi hankkeessa järjestettiin kansalaisille koulutustilaisuuksia lakiasioista, kansalaisten perusoikeuksista, paikallisesta ja valtakunnallisesta päätöksentekojärjestelmästä sekä Nicaraguan laeista (lastensuojelu-, kuluttajansuoja-, ihmisoikeus-, perustuslaki). Lisaksi aktiivisista hyödynsaajista koulutettiin omiin kaupunginosiinsa ja yhteisöihinsä paikallistason johtajia, jotka voivat toimia neuvonantajina lakiasioissa ja ohjata alueidensa ihmisiä ongelmineen oikean avun piiriin. Hankkeen loppuvaiheessa toiminnan pääpaino siirtyi koulutusten järjestämiseen ja kansalaisten valistamiseen.

Toiminnan loppuvuosina keskityttiin enenevässä määrin kansalaisoikeuksia puolustavien kampanjoiden järjestämiseen. Lakiasiaintoimiston nimissä järjestettiin muun muassa menestyksekkäitä kampanjoita sähkön hinnankorotuksia ja peruspalveluita tarjoavien yhtiöiden yksityistämistä vastaan. Vuoden 2002 lopussa loppui lakiasiaintoimiston rahoitus Ulkoasiainministeriön osalta toiminnan muuttuessa hankkeesta pysyväisluontoiseksi toiminnaksi.

Kommentointi on suljettu.