Historiikki

1986

Oulun kaupunki päätti ottaa nicaragualaisen Matagalpan kaupungin kummikaupungikseen. 15.10.1986 pidettiin Oulu-Matagalpa toimikunnan perustava kokous. Toimikuntaa oli perustamassa 20 oululaista järjestöä ja poliittista puoluetta yli puoluerajojen.

1987

Toimikunta muutettiin yhdistykseksi, koska se sai avustuksia niin Ulkoministeriöltä kuin Oulun kaupungiltakin. Seuran toiminta alkoi tavara-apuna, jolloin Matagalpan kaupunkiin eri tahoille toimitettiin mm. työkaluja, koulu- ja konttoritarvikkeita, leluja, pyörätuolien osia ja sairaalatarvikkeita. Materiliapua saivat mm. kodit, päiväkodit, lasten keskukset ja synnystyskeskus. Pelkästään 80-luvulla tavara-avun rahallinen arvo oli yli 150 000 markkaa.

Avustustavaraa lähdössä Nicaraguaan. Kuva: Seuran arkisto.

1988

Vuonna 1988 seura hankki Matagalpan kaupungille sen ensimmäisen ambulanssin. Samana vuonna toteutettiin Guanucan slummialueen vesi- ja viemäröinti. Seura rahoitti koko Matagalpan kaupunkia koskeneen vesi- ja viemärihuollon suunnitelman. Suunnitelmaa on toteutettu muulla ulkomaisella rahoituksella hiljalleen ja nykyään Matagalpassa vesi- ja viemärihuolto on parantunut useissa kaupunginosissa. Matagalpaan lahjoitettiin projektin yhteydessä myös maanmittauskalusto.

1990

Vuonna 1990 seuran edustajat vierailivat Matagalpan kaupunginjohtajan luona. Seuraa työllistivät San Martinin ja Solingalpan juomavesiprojektit. San Martinin projektissa turvattiin puhtaan veden saanti 140 taloudelle myös muiden ulkomaisten järjestöjen rahoituksella. Solingalpan projektissa puhtaan veden saanti turvattiin 300 taloudelle. Seura rahoitti vesisäiliön ja läheisen vuoristonpuroista vedetyn putkiston rakentamisen. Toisena kohteena olivat Guy Rouckin ja Cesar Amador Molinan koulut. Koulut saivat paljon erilaisia koulutarvikkeita. Lisäksi Cesar Amador Molinan koulun ympärille rakennettiin aita suojaamaan lapsia liikenteeltä.

1991

Otoniel Arauzin juomavesiprojektissa puhtaan veden saanti turvattiin 350 taloudelle. Seura rahoitti suunnittelutyön ja toteutuksen kustansi Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö.

Kuva: Seuran arkisto.

1998-2001

Seura rahoitti sairaanhoitajaopiskelija Norma Torresin opiskelun stipendeillä. Valmistumisensa jälkeen hän palasi kotikylänsä sairaanhoitajaksi. Hän suunnittelee tekevänsä myöhemmin lääkärin opintoja.

1990-luvulla rahoitettiin oikeusaputoimiston toimintaa. Aluksi vuosina 1990-1994 maksettiin palkkaa vain sihteerille ja lakimiehelle. 1990-luvun lopussa rahoitusta saatiin jo Ulkoministeriöltä laajaan oikeusaputyöhön. Ensimmäisinä vuosina keskus auttoi maattomia ihmisiä maaoikeusasioissa. Monet slummeihin muuttaneet menettivät asuinpaikkansa, koska eivät tienneet lain suojaavan heitä koronkiskonnalta. Lisäksi oikeusapua annettiin koko toiminnan ajan naisille isyyden tunnistus- ja avioeroasioissa.

Tärkeä kohde oli myös Guanucan alueen lasten toimintakeskus, Las Hormiguitas. Monen matagalpalaisen perheen on laitettava lapsensa tekemään työtä jo pienestä lähtien koko perheen elättämiseksi. Las Hormiguitas perustettiin tarjoamaan näille lapsille ruokaa sekä myöhemmin alkeisopetusta ja viriketoimintaa, koska he eivät päässeet kouluun. Keskuksen toiminnassa on alusta lähtien yrittetty ottaa myös lasten vanhemmat mukaan.

2001

Las Hormiguitas sai rahoitusta Ulkoministeriöltä vuoden 2001 loppuun asti. Rahoituksen vähentyessä keskus lopetti ruoan tarjoamisen ja keskittyi erilaisen opetus- ja harrastetoiminnan järjestämiseen. Vaikka ruoan tarjoaminen lopettettiin kävijöiden määrä ei keskuksessa vähentynyt.Toiminnan alusta lähtiensadat lapset ovat osallistuneet sen toimintaan ja nyt mukana vapaaehtoisina on jo aikuisiksi kasvaneita keskuksen lapsia.

2002

Lakiasiaintoimisto CEJADES sai rahoitusta Ulkoministeriöltä. Myöhemmin 2000-luvulla joitakin laittomia kaupungin osia saatiin laillistettua, jolloin kaupungin täytyi tarjota alueiden asukkaille tietyt kunnallistekniset palvelut kuten vesihuolto ja sähkö. Yhteistyön loppuaikoina keskus keskittyi koulutus- ja tiedotustyöhön oikeusasioissa, jolloin se tavoitti suuria ihmismääriä slummialueilta.

Mielenosoitus puhtaan veden puolesta. Kuva: Janett Castillo.

2003

Kuluttajahanke jatkoi lakitoimiston tiedotustyötä. Hankkeessa parannettiin ihmisten tietämystä kuluttajien oikeuksista. Nicaraguassa on ihan hyvä kuluttajalainsäädäntö muun muassa vesi-, viemäröinti ja sähköhuollon osalta, mutta ihmiset eivät osaa vaatia näiden oikeuksien toteuttamista omilla asuinalueillaan.

2004

Ulkoministeriön rahoituksen loppuessa turvattiin Las Hormiguitasin lastenkeskuksen kanssa yhteistyön jatkuminen aloittamalla kummitoiminta siellä käyvien lasten kanssa. Tarkemmin toiminnasta kerrotaan sivun yläosan linkin takana olevassa KUMMITOIMINTA -osiossa.

2004-2006

Seuramme toteutti Matagalpan maaseudulla viidessa kylassä ulkoministerion tukemaa ruokaturvahanketta, jossa turvattiin perustoimeentulo 150 ihmiselle. Hankkeessa mahdollistettiin viljelytoiminta ja eläintenkasvatus myöntämällä lainoja, jotka hyödynsaajat maksoivat takaisin kylille muodostettuihin yhteisökassoihin. Hankkeessa annettiin myös koulutusta, jonka painopisteet olivat ekologisessa viljelyssä, terveellisessä ravitsemuksessa ja etenkin kansalaistoiminnassa.

Comments are closed.