Las Hormiguitas -kummi

Las Hormiguitas -lastenkeskuksen kummina autat kadulla työskenteleviä lapsia käymään koulua. Lastenkeskus toimii Nicaraguassa, Matagalpan kaupungissa. Vuosittain noin sata pikkutyöläistä rekisteröityy lastenkeskuksen asiakkaiksi. Lisäksi lastenkeskuksen työntekijät jalkautuvat kaatopaikoilla ja puistoissa työskentelevien lasten joukkoon tavoitteenaan saada heidätkin astumaan koulutielle. Kummi tukee siis kaikkien näiden lasten koulutusta ja oikeutta jokaiselle lapselle kuuluvaan lapsuuteen.

Kummimaksu on 11 euroa kuukaudessa ja sillä rahoitetaan
– koulutarvikepaketteja 70 lapselle
– psykososiaalista tukea lapsille ja heidän vanhemmilleen
– tukiopetusta ja koulukirjastoa
– työpajoja ja opetuskeskusteluja lapsille ja heidän vanhemmilleen mm. itsetuntoon, seksuaalivalistukseen ja lastenoikeuksiin liittyen
– liikkuvaa koulua
– osaa Las Hormiguitasin hallintokuluista

Kummi saa itselleen kaksi kertaa vuodessa lasten elämästä ja Las Hormiguitasista kertovan lehtisen. Lehtisen kautta kummit voivat seurata pienten muurahaisten elämää. Keskuksen työntekijät kirjoittavat lehteen keskuksen toiminnoista aikuisen näkökulmasta, lapset puolestaan kertovat omasta elämästään ja kuvailevat tapahtumia muurahaisen vinkkelistä. Lehti toimitetaan suomeksi.

Nicaraguassa koulutarvikkeet pitää maksaa itse vihoista ja kynistä lähtien. Jos rahat eivät riitä ruokaan, jäävät koulutarvikkeet helposti ostamatta. Siksi kummien tuella annetaan vuosittain koulutarvikepaketteja keskuksen lapsille. Tekemässämme kyselyssä useat lapset kertoivat, että ilman tuettuja koulutarvikkeita he joutuisivat keskeyttämään opintonsa.

Lastenkeskuksessa työskentelee kaksi opettajaa ja yksi psykologi sekä joukko ulkomaalaisia vapaaehtoisia. Psykologin apu onkin tarpeen lapsille, joiden lapsuus jää usein lyhyeksi. Köyhyys ja raskas työnteko pakottavat lapset elämään aikuisten vastuullista elämää. Valtaosalla keskuksen lapsista on havaittu vaikeita psykologisia ongelmia. Eivätkä köyhien perheiden vanhemmatkaan aina jaksa huolehtia jälkikasvustaan. Kummien avulla lapsille ja heidän vanhemmilleen tarjotaan psykososiaalista tukea.

Kaduilla työskentelevät köyhät lapset laitettaisiin Suomessa erityisopetukseen, mutta Nicaraguassa siihen ei yleensä ole mahdollisuutta. Myös kouluopetuksen taso on usein heikkoa. Siksi lastenkeskuksessa annetaan lapsille tukiopetusta neljänä päivänä viikossa neljä tuntia päivässä. Koululaisten käytössä on myös lastenkeskuksen koulukirjakirjasto. Useimmilla kun ei ole varaa hankkia koulussa käytettäviä kirjoja. Kummien avulla panostetaan tukiopetukseen ja kartutetaan kirjastoa.

Kahdesti kuussa lastenkeskus järjestää lapsille työpajoja, joissa puhutaan muun muassa lasten oikeuksista, väkivallasta ja seksuaalisesta häirinnästä. Joissakin työpajoissa keskitytään lasten itsetunnon vahvistamiseen. Työpajoissa annetaan myös seksuaalivalistusta, jota ei nicaragualaisissa kouluissa tunneta, vaikka teiniraskaudet ovat maassa järkyttävän yleisiä. Kuudesti vuodessa myös lasten äidit saavat omia työpajoja esimerkiksi perheväkivaltaan tai ihmisoikeuksiin liittyen. Lastenkeskus on myös aloittamassa työtä lasten isien kanssa ja heille on suunnitteilla omia miesryhmiä.

Liikkuvan koulun tarkoituksena on tavoittaa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat lapsityöläiset. Nämä lapset keräävät ruokaa ja myyntitavaroita Matagalpan kaupungin kaatopaikalla tai kiillottavat kenkiä kaupungin puistoissa. Useimmat heistä eivät käy lainkaan koulua, jotkut myös nukkuvat kaduilla. Lastenkeskuksen työntekijät ja vapaaehtoiset lapset kulkevat puistoissa ja kaatopaikalla liikkuvan koulun kanssa. Liitutaulun ja erilaisten hauskojen tehtävien avulla tutustutetaan lapsia koulumaailmaan, kirjoittamisen ja lukemisen saloihin ja kerrotaan heille lastenkeskuksen tarjoamasta tuesta. Vaikka liikkuva koulu on alkanut vasta vuonna 2008, jo monet näistä lapsista ovat löytäneet tiensä lastenkeskukseen. Hekin haluavat kouluun!

Kummit tukevat myös osaltaan lastenkeskuksen hallintokuluja kuten sähkö- tai internetlaskuja ja kopiointikuluja. Kummien tukisummasta korkeintaan 20 prosenttia käytetään hallinnollisiin kuluihin, loput menevät yllä kuvattuun sosiaali- ja koulutustyöhön. Kummien tuki menee lyhentämättömänä Nicaraguaan, Suomessa kummihanketta hoidetaan vapaaehtoisvoimin.

Comments are closed.