Ryhdy kummiksi!

Alkaessasi kummiksi Oulu-Matagalpa -ystävyysseuran kautta tuet matagalpalaisten lasten koulunkäyntiä. Kummien tuella kustannetaan lapsille koulutarvikepaketteja sekä kehittävää toimintaa lasten toimintakeskus Las Hormiguitasissa. Las Hormiguitas on espanjaa ja tarkoittaa pieniä muurahaisia. Juuri sellaisia ovat tukemamme kaduilla työskentelevät lapset. Jo parin kymmenen vuoden ajan nicaragualainen Las Hormiguitas -lastenkeskus on auttanut pieniä työläisiä ja ohjannut heitä koulutuksen pariin. Oulu-Matagalpa-ystävyysseura on tukenut lastenkeskusta kaikki nämä vuodet.

Kadulla työskentelevät lapset eivät usein voi käydä koulua säännöllisesti ja täysipainoisesti. He joutuvat tekemään töitä pienestä pitäen osallistuakseen perheensä toimeentulon hankkimiseen. Nuorimpienkin päivät saattavat venyä pitkiksi, kun töitä tehdään kukonlaulusta iltamyöhään. Suurin osa työskentelee kaduilla kiillottaen kenkiä, juoksupoikina sekä kaupitellen syötävää, juotavaa tai tavaroita. Osa auttaa vanhempiaan näiden työssä tai hoitaa sisaruksiaan.

Kummilapsia juhlapuvuissaan. Kuva: Titta Anttila.

Nicaraguassa koulunkäynti on periaatteessa ilmaista ja pakollista, mutta käytännössä isolla osalla lapsista ei ole siihen mahdollisuutta. Esteeksi koulunkäynnille saattavat muodostua kallis koulupuku, vihkojen ja kynien puute tai paljaat varpaat, joiden suojaksi vanhemmilla ei ole varaa ostaa kenkiä. Lisäksi useat koulut perivät edelleen lainvastaisia lukukausi- tai kirjoittautumismaksuja.

Koulutuksen puute tarkoittaa menetettyä tulevaisuutta. Ilman luku- ja kirjoitustaitoa lasten ja nuorten on vaikea tavoitella parempaa huomista. Ilman koulutusta köyhyys periytyy, ja heidänkin lapsensa kulkevat Matagalpan katuja kengänkiillotuspenkki olallaan tai arpanippu kädessään.

Vuonna 2004 aloitimme kummihankkeen saadaksemme kadulla työskentelevät lapset pysymään koulussa. Nyt, vuonna 2009, yli 40 suomalaista kummia jakaa tämän tavoitteen. Haluatko sinäkin auttaa pikkumuurahaisia ja ryhtyä Las Hormiguitas -keskuksen kummiksi?

Kummilapset

Kummilapset ovat 7–25-vuotiaita tyttöjä ja poikia. Kummistipendeillä tuetaan lähinnä peruskoulutusta, mutta parin vuoden välein joku kummilapsista etenee yliopistoon asti ja kummi voi jatkaa tämän tukemista korkeakouluopinnossakin.

Kummihankkeessa mukana olevat lapset ja heidän perheensä ovat heikossa taloudellisessa asemassa. Lapset tekevät lähes poikkeuksetta töitä koulunkäynnin ohessa ja kantavat näin oman osansa perheen taloudellisesta selviytymisestä. Työnteolla saadut rahat menevät suurimmaksi osaksi koko perheen käyttöön, eivät lapsille itselleen. Lapset tekevät monenlaisia töitä, esimerkiksi myyvät ruokaa tai juomaa Matagalpan kaduilla.

Useimmilla lapsilla on kotona vain toinen vanhemmista, yleensä äiti. Joistakin huolehtivat isovanhemmat yhdessä toisen vanhemman kanssa. Lähes kaikilla lapsilla on useampia sisaruksia, jolloin vanhemmat lapset huolehtivat nuoremmista.

Vähävaraisissa perheissä kasvavat lapset ovat erityisessä vaarassa pudota koulusta. Monet vanhemmat pitävät työntekoa tärkeämpänä kuin koulutusta, ja lapsetkin kantavat aitoa huolta ja vastuuta perheensä taloudellisesta tilanteesta. Usein työnteon välittömät hyödyt nähdään koulunkäynnillä saavutettavia tulevaisuuden mahdollisuuksia painavampina, ja työnteko syrjäyttää koulunkäynnin.

Kummihankkeeseen pyritään valitsemaan motivoituneita lapsia, jotta tuki olisi kohdistettu mahdollisimman hyvin sitä tarvitseville. Lastenkeskuksen henkilökunta keskustelee kummilasten ja heidän vanhempiensa kanssa selvittääkseen molempien motivaation koulunkäynnin jatkamista kohtaan. Silti kummilapsia joudutaan välillä vaihtamaan, koska lapsi ei käy koulua. Etenkin tytöille 15 ikävuoden lähestyminen on usein rajapyykki, ja moni ryhtyy suunnitellusti tai suunnittelematta perheenäidiksi ja koulutus jää kesken.

Kummilapsista suurin osa suhtautuu erittäin myönteisesti koulunkäyntiin ja näkee koulutuksen tienä parempaan tulevaisuuteen. Monet vanhemmat haluavat panostaa lastensa koulutukseen, jotta näillä olisi paremmat mahdollisuudet elämässä selviämiseen. Nicaraguassa arvostetaan perinteisiä professioita, kuten juristin ja lääkärin ammatteja. Nämä ovat myös monen lapsen toiveuria.

Las Hormiguitasin lastenkeskus

Kummihanketta Matagalpassa koordinoi ja toteuttaa Guanucan kaupunginosassa sijaitseva lasten toimintakeskus Las Hormiguitas. Seuramme ja keskuksen yhteistyö on jatkunut vuodesta 1990 alkaen. Tällä hetkellä kummitoiminta on ainoa yhteistyömme muoto, aiemmin keskuksen toimintaa on tuettu kehitysyhteistyövaroin. Keskus kuuluu yhteistyökumppanillemme Movimiento Comunalille.

Keskus vastaa kummilapsien valinnasta, sitouttamisesta hankkeeseen, kummistipendeillä ostettavien tavaroiden hankkimisesta ja jakamisesta lapsille sekä lasten kirjeiden ja todistusten lähettämisestä Suomeen Oulu-Matagalpa –ystävyysseuralle. Lisäksi keskuksen henkilökunta pitää jatkuvaa yhteyttä kummilapsiin ja heidän vanhempiinsa. Esimerkiksi jos lasta ei näy keskuksessa pitkään aikaan, niin henkilökunta käy lapsen kotona vierailulla selvittämässä lapsen tilannetta ja esimerkiksi sitä, käykö hän edelleen koulussa.

Keskuksen henkilökunta pyörittää kummihanketta muiden toimiensa ohella eikä kummistipendiä käytetä henkilökunnan palkkoihin. Henkilökunta on erittäin sitoutunutta toimimaan lasten hyväksi ja kantaa aitoa huolta lasten tulevaisuudesta ja pärjäämisestä.

Lapset voivat tehdä keskuksessa kotitehtävänsä rauhassa ja saada keskuksen opettajilta apua niiden tekemiseen. Kuva: Kati Ylinampa.

Las Hormiguitasin historiaa

Guanucan kaupunginosa on eräänlainen slummi, jonka asukkaat ovat maalta kaupunkiin paremman elämän toivossa muuttaneita ihmisiä. Las Hormiguitas perustettiin tarjoamaan kadulla työskenteleville lapsille ruokaa sekä myöhemmin tukiopetusta ja viriketoimintaa, kuten jalkapallon peluuta. Näitä toimintoja tuettiin pitkään Oulu-Matagalpa –ystävyysseuran ja muiden järjestöjen tuella. Lastenkeskus Las Hormiguitas oli seuramme kehitysyhteistyöhanke vuosina 1992–2001.

Tarjoamalla ruokaa ja järjestämällä terveystarkastuksia pyrittiin parantamaan lasten terveyttä. Tukiopetus ja harrastetoiminta vastasivat todelliseen tarpeeseen. Keskuksessa käyvät lapset eivät selviä koulunkäynnistä ilman apua työn rasittavuuden ja epävakaiden kotiolojen vuoksi. Keskus on edelleen monille lapsille ainoa paikka, jossa he voivat todella olla vain lapsia – leikkiä, pelata ja olla turvallisten aikuisten seurassa.

Lastenkeskuksessa on kaksi täysipäiväistä opettajaa ja joskus toimintaan osallistuu vapaaehtoisia opettajia tai harrastusten ohjaajia. Keskuksen toimintaan osallistuu yli 60 Guanucan kaupunginosan lasta, jotka tekevät päivisin työtä. Keskuksessa käyvät lapset pesevät autoja, autojen tuulilaseja ja myyvät kadulla ja toreilla muun muassa lehtiä, purukumia ja lottoarpoja. Tästä saatava muutama cordoba on monesti suureksi avuksi perheen toimeentuloon. Keskuksen nimi tarkoittaa vapaasti käännettynä työmuurahaisia, jolla viitataan tietysti ahkeriin, työtä tekeviin lapsiin.

Oulu-Matagalpa –ystävyysseura oli yksi viimeisistä keskuksen suurista rahoittajista. Kun ulkoministeriö ilmoitti, ettei hanketta voi enää jatkaa valtion kehitysyhteistyömäärärahoilla, niin monia toimintoja piti lopettaa ja henkilökuntaa karsia. Lastenkeskus on siirtynyt yhä enemmän tukemaan lasten koulutusta muun muassa koordinoimalla kummilapsitoimintaa. Ruokaa ei enää jaeta, ei edes välipalaa. Nyt tavoitteena on asenteiden muuttaminen esimerkiksi koulunkäyntiä ja perhesuunnittelua kohtaan sekä lasten tiedottaminen heidän oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan. Kummihankkeen avulla tähdätään erityisesti koulutuksen tukemiseen ja sitä kautta avataan lapsille uria tulevaisuuteen.

Comments are closed.