Matagalpa

Miksi Matagalpa?

1970- ja 80-luvuilla Suomessa alettiin kiinnostua laajemmissa määrin Väli-Amerikan maista ja kehitysyhteistyöstä.

Muutamat oululaiset nuoret osallistuivat -80-luvun alussa Nicaraguassa kahvinpoimintaprikaateihin tehden vapaaehtoistyötä pitkän diktatuurin alta vapautuneessa, jaloilleen nousua yrittävässä maassa.

Kahvinpoimintaprikaatit toimivat Matagalpan seudulla, koska se on Nicaraguan kahvintuotannon pääalue. Tämän vuoksi, kun Oulussa solidaarisuustyöhön osallistuneiden ja Oulun Rauhantoimikunnan jäsenten keskuudessa heräsi kiinnostusta pysyvämmästä Nicaragua – ystävyystoiminnasta, valittiin kohteeksi Matagalpa.

Heidän toimestaan tehtiin aloite Oulun kaupunginhallitukselle Matagalpan ottamiseksi Oulun kummikaupungiksi. Vuonna 1986 kaupunginhallitus hyväksyi aloitteen ja saman vuoden syksyllä 20 oululaista järjestöä ja poliittista puoluetta yli puoluerajojen oli perustamassa Oulu-Matagalpa toimikuntaa joka jo seuraavana vuonna muutettiin Oulu-Matagalpa -ystävyysseura ry:ksi.

Matagalpa – “Pohjolan helmi”

Kaupunki sijaitsee Keski-Nicaraguan ylängöllä 700 metrin korkeudella merenpinnasta Karibianmereen laskevan joen Rio Grande de Matagalpan yläjuoksulla, kymmenen vuoren ympäröimässä laaksossa. Managuasta, Nicaraguan pääkaupungista, sinne on matkaa 127 km. Oulusta kummikaupunkiimme on matkaa linnuntietä noin 9670 km.

Kaupungin alue on vanhaa chorotega- ja sumuintiaanien asuinaluetta. Kaupunkioikeudet Matagalpa on saanut vuonna 1862 ja kaupungin juhlapäivää fiesta patronalea vietetään 24. päivänä syyskuuta, samoihin aikoihin kuin Suomessa Oulu-päivää. Monet Matagalpassa käyneet pitävät kaupunkia viehättävänä maisemien ja miellyttävän ilmaston vuoksi. Se on sopivan viileä. Asukkaita kaupungissa on yli 100 000 ja kaupunki on rakennettu laajalle alueelle. Matagalpa on Oulun tavoin yliopistokaupunki. Se on myös kahvinviljely- ja karjatalousalueen keskus.

Köyhä barrio eli kaupunginosa Matagalpassa. Kuva: Kati Ylinampa.

Maaseudulta muutetaan Matagalpaan, alueen keskukseen, työn ja toimeentulon toivossa. Muuttoliikkeen seurauksena kaupungin laitamat ovat slummiutuneet. Tämä on johtanut muun muassa lasten aseman heikentymiseen. Lapset joutuvat vastuuseen perheen toimeentulosta, jolloin normaalisti lapsuuteen kuuluvat asiat kuten leikki ja koulunkäynti jäävät taka-alalle.

Movimiento Comunal de Matagalpa

Movimiento Comunal de Matagalpa on valtakunnallisen yhteisöliikkeen Movimiento Comunal Nicaragüensen (MCN) Matagalpan alueen paikallisjärjestö.

MCN organisoi ihmisiä vapaaehtoistyöhön asuinalueidensa ongelmien ratkaisemiseksi ja kestävien parannusten luomiseksi. Järjestön toimialaan Matagalpassa ovat kuuluneet mm. terveydenhuollon hankkeet, lasten tukiopetuksen järjestäminen, oikeusapuneuvonta, ympäristöasiat, kunnallistekniikan kehittäminen ja asuntojen rakentaminen hirmumyrskyssä kotinsa menettäneille. Järjestön kantavana toiminta ajatuksena on auttaa ihmisiä auttamaan itse itseään.

Seuramme on tehnyt yhteistyökumppanin (MCN) kanssa yhteistyötä onnistuneesti vuodesta 1988 lähtien, minä aikana on toteutettu useita hankkeita. Vuosien kuluessa on muodostunut luottamus MCN:n kykyyn järjestää, toteuttaa ja seurata hankkeita. MCN edustaa mielestämme luotettavaa kumppania, jonka kanssa toiminta on ollut lähes ongelmatonta.

Comments are closed.