Esittely

Oulu-Matagalpa –ystävyysseura ry on oululainen yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on lisätä oululaisten ja matagalpalaisten välistä yhteistyötä ruohonjuuritasolla sekä tehdä matagalpalaisten elämää tutuksi oululaisille. Näin halutaan lisätä myos laajemmin oululaisten ymmärrystä ja kiinnostusta kehitysmaissa elävien ihmisten, maailman enemmistön, iloihin ja suruihin.

Tärkeällä sijalla yhdistyksen toiminnassa ovat Matagalpassa toteutettavat kehitysyhteistyöhankkeet. Hankkeisiin on saatu rahoitus Suomen ulkoministeriöltä vuodesta 1987 lähtien ja seuran osana on omavastuuosuuden kerääminen ja hankkeiden toteutuksen seuranta.

Seuran toimintaa Oulussa ovat kampanjat ja tapahtumat kehitysyhteistyöhankkeiden rahoittamiseksi, nicaragualaisen kulttuurin esittely, kummitoiminta, kannustaminen ystävyyskoulutoimintaan ja muuhun yhteistoimintaan sekä yhteistyö muiden kehitysmaiden asioista kiinnostuneiden järjestöjen kanssa.

Oulu-Matagalpa –ystävyysseurassa on jäseninä yksityisiä henkilöitä ja yhdistyksiä. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita jäseniksi ja mukaan seuran toimintaan. Yhdistys valitsee vuosittain puheenjohtajan ja hallituksen pyörittämään toimintaansa.

Oulu-Matagalpa –ystävyysseura on perustettu vuonna 1986. Seuran toimissa on ehtinyt olla mukana melkoinen määrä oululaisia ja monet oululaiset ovat tukeneet lahjoituksillaan hankkeita Matagalpassa, osallistuneet seuran tapahtumiin, tavanneet vieraita Matagalpasta ja jotkut ovat myös ehtineet käydä Matagalpassa. Matagalpa on ollut Oulun kummikaupunki vuodesta 1987 alkaen.

Kulttuuritoiminta

Vuosien varrella Oulussa on käynyt Nicaraguasta taiteilijoita vierailulla mm. musiikin -ja teatterin alalta. Viimeisin Oulussa nähty nicaragualainen teatteriesitys oli nukketeatteri Quachipilin vierailulla vuonna 2000. Musiikkia on saatu kuulla mm. vuonna 2001 reggaeyhtye Philip Montalvan ja vuonna 2006 Raza Ocultan soittaessa Oulussa. Lisäksi Perrozompopo vieraili Oulussa 2012.

Olemme olleet järjestämässä nicaragualaisen naivistisen taiteen näyttelyä Ouluun ja myös lapset ovat saaneet omat työnsä esille oululaisissa kirjastoissa. Vierailuja on tehty pitkästä välimatkasta huolimatta puolin ja toisin. Seuramme jasenet ovat tutustuneet Matagalpaan useaan otteeseen ja Matagalpastakin on käynyt Oulussa vierailijoita, muun muassa kaupunginjohtaja ja Moviemiento Comunalin henkilökuntaa.

Seuran saavutuksia

Mikä on saavutus kehitysyhteistyössä? Tuota kysymystä ovat pohtineet monet tutkijat kehitysyhteistyötoiminnan alusta alkaen ja vastaus on muuttunut kuten maailma ympärillämme. Oulu-Matagalpa -ystävyysseuran aikaansaannokset kehitysyhteistyön saralla ovat monipuoliset. Seura toimitti tavara-apua Matagalpaan 1987-1995, jolloin Nicaraguassa oli valtava pula kaikesta. Päiväkodit ja lasten keskukset saivat tarvikkeita ja synnytyskeskus sairaalavälineitä. Matagalpan kaupunki sai myös ensimmäisen ambulanssinsa.

Sadat kadulla työskennelleet lapset ovat saaneet ruokaa ja perusopetusta Las Hormiguitasin lastenkeskuksessa. Monet vesi- ja viemäröintihuoltoprojektit ovat toteutuneet yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa tarjoten tuhansille ihmisille puhtaan veden.

Lisäksi tukemamme lakiasiantoimisto on saanut laillistettua asuinalueita, jolloin niille on vedetty vesijohdot, viemäröinti ja sähköt.

Kehitysyhteistyössä tärkeää on aina ulkopuolisten rahoittajien ja paikallisten osallistujien kumppanuus sekä paikallisten sitoutuminen heidän yhteisössään tapahtuvaan työhön.

Yksi hienoimmista saavutuksistamme on matagalpalaisen yhteistyöjärjestömme kanssa syntynyt upea ja toimiva kumppanuussuhde. Movimiento Comunalin (MC) väki ehdottaa hankkeita sen mukaan mikä kulloinkin on tärkeintä Matagalpan seudulla. Suunnittelemme hankkeet yhdessä paikan päällä Matagalpassa ja MC:n ammattitaitoiseksi kehittynyt henkilökunta toteuttaa hankkeet yhdessä hankkeen osallistujien kanssa. Näin päävastuu kehityksestä on matagalpalaisilla itsellään ja meidän vastuumme on tarkkailla hankkeiden toteutuksen onnistumista ja huolehtia niiden jatkuvuudesta rahoituksenkin loppuessa.

Comments are closed.