Lähde vapaaehtoistyöhön Nicaraguaan!

Hae Suomi-Nicaragua-seuran ja Oulu-Matagalpa-ystävyysseuran vapaaehtoiseksi! Teemme yhteistyötä Nicaraguan Matagalpassa sijaitsevan Movimiento Comunal Nicaragüensen toimiston ja Las Hormiguitas -lastenkeskuksen kanssa.

Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN) on Oulu-Matagalpa-ystävyysseuran ja Suomi-Nicaragua-seuran kumppanijärjestö. Se toteuttaa näiden kahden suomalaisen järjestön yhteistä lasten varhaiskehitystä tukevaa ja perheväkivaltaa ehkäisevää hanketta Matagalpan alueella. Oulu-Matagalpa-ystävyysseuralla on myös lasten koulunkäyntiä tukeva kummilapsihanke Matagalpassa Guanucan kaupunginosassa sijaitsevan lasten toimintakeskuksen Las Hormiguitasin kanssa.

Keskus tarjoaa kadulla työskenteleville lapsille tukiopetusta, vapaa-ajan toimintaa ja koulutustyöpajoja eri aiheista. Keskuksen toimintaan kuuluu myös Liikkuva koulu, joka kiertää viikoittain köyhillä asuinalueilla kannustamassa lapsia koulunkäyntiin.

Vapaaehtoisen tehtävät jakaantuvat varhaiskasvatus-hankkeessa ja lastenkeskuksessa työskentelemiseen. Edellytämme Nicaraguaan lähtevältä vapaaehtoiseltamme 22 vuoden ikää.

Oulu-Matagalpa-ystävyysseuran ja Suomi-Nicaragua-seuran kumppanuusjärjestö Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN) on nicaragualainen yhteiskunnallinen liike, jonka keskeinen toiminta-ajatus on kansalaisten aktivointi omatoimiseen olojen parantamiseen ja kansalaisvaikuttamiseen.

Elixenia ja äitiMCN:n toimintaan kuuluu useita sosiaalisen sektorin osa-alueita kuten toimintaa ja valistusta lapsille, nuorisotyötä, naisryhmiä, ympäristö- ja terveyskasvatusta, maaseudun väestön ruokaturvan ja hygienian edistämistä sekä kampanjointia peruspalvelujen puolesta kaikille kansalaisille.

Oulu-Matagalpa-ystävyysseura on kehitysyhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on saada aikaan yhteistyötä oululaisten ja matagalpalaisten välille sekä välittää tietoa Nicaraguasta ja Matagalpasta. Järjestön kotipaikka on Oulu, mutta sen aktiiveja toimii myös Helsingissä. Järjestö on toteuttanut MCN:n kanssa kehitysyhteistyöhankkeita Matagalpan alueella jo yli 25 vuoden ajan.

Suomi-Nicaragua-seura on perustettu vuonna 1981. Seura keskittyy pienimuotoisten kehitysyhteistyöhankkeiden toteuttamisen lisäksi muun muassa Suomen ja Nicaraguan välisen vuoropuhelun, verkostoitumisen ja kanssakäymisen ylläpitämiseen, nicaragualaisten maahanmuuttajien kotoutumisen tukemiseen ja kulttuurivaihtoon.

Seura tekee yhteistyötä myös Nicaraguan Suomen-suurlähetystön kanssa. Suomessa seura osallistuu erilaisiin monikulttuurisuustapahtumiin ja järjestää omia tapahtumia sekä teemamatkoja Nicaraguaan. Seuralla on myös tiedotustoimintaa. Järjestön jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 350 henkilöä.

Valtakunnallisen seuran toimisto sijaitsee Helsingin Kalliossa. Seurojen yhteinen kehitysyhteistyöhanke keskittyy lasten varhaiskasvatuksen tukemiseen ja perheväkivallan ja teiniraskauksien ehkäisyyn. Keskeisessä osassa ovat vertaistukiryhmät, joihin osallistuvat 0-5 vuotiaiden lasten äidit ja isoäidit, sekä omat ryhmät lasten isille. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta lasten varhaiskehityksestä, lasten hoidosta ja kasvatuksesta sekä perheväkivallan ehkäisystä. Hankkeen ensimmäistä vaihetta on toteutettu MCN:n kanssa vuosina 2014-2016 ja nyt sille on myönnetty jatkorahoitus vuosille 2017-2018.

Haemme espanjankielentaitoista ja kehitysyhteistyöstä kiinnostunutta vapaaehtoista. Perehtyneisyys kasvatusalaan on eduksi, muttei lainkaan välttämätöntä. Hakija voi olla opiskelija tai jo työelämästä kokemusta hankkinut, tärkeää on joustavuus, oma-aloitteisuus ja hyvät vuorovaikutustaidot.

Edellytämme hakijalta halua sitoutua tehtävään vähintään puoleksi vuodeksi. Sujuva espanjan kielitaito on välttämätön Matagalpassa!

Vapaaehtoisen tehtävät

Vapaaehtoisen mahdollisia tehtäviä MCN:n toimistolla ja Las Hormiguitasin lastenkeskuksessa voivat olla:

– hankkeessa kerättävän numeerisen ja laadullisen tiedon keruuta ja systematisointia
– puolivuosi- tai vuosiraportin kirjoittamiseen osallistuminen
– hankkeen ja lastenkeskuksen toiminta-alueeseen tutustumista, vierailuja toiminta-alueilla, yhteydenpitoa vertaiskouluttajiin ja yhteisöjen vastuuhenkilöihin
– koulutusten ja muun ryhmätoiminnan tukeminen, työryhmän ja kouluttajien työpajoihin, kokouksiin ja tapahtumiin osallistuminen
– koulutusmateriaalien laatiminen, muistioiden kirjoittaminen
– lastenkeskuksen päivittäiseen toimintaan osallistuminen: lasten tukiopetuksessa ja opetuksessa avustaminen/tuntien pitäminen
– työskentely liikkuvassa koulussa
– erityistuntien/opetuksen järjestäminen vapaaehtoisen osaamisen ja kiinnostuksen mukaan (esim. musiikki, liikunta, teatteri, käsityöt)
– tiedotus Suomeen, sosiaalisen median kanavien, verkkosivujen ym. päivittäminen ja hankkeen ja lastenkeskuksen kuulumisten kertominen

Tehtävät riippuvat vapaaehtoisjakson ajankohdasta, sillä kaikkia toimintoja ei toteuteta ympärivuotisesti. Tehtävien painotusta on myös mahdollista muokata vapaaehtoisen toiveiden ja vahvuuksien mukaisesti. Pääpaino on kuitenkin hankehallinnossa ja lastenkeskuksen arjessa työskentelyssä. DSC00915.jpg Matagalpa sijaitsee Nicaraguan keskiosan vuoristossa. Keskellä kahvinviljelyaluetta olevassa yliopistokaupungissa asukkaita on yli 110 000. Vapaaehtoinen työskentelee pääosin MCN:n toimistossa Matagalpan keskustassa. Töitä voi olla myös viikonloppuisin. Asumiskulut Matagalpassa ovat kohtuulliset, esimerkiksi vuokra-asunto maksaa 200–500 US$ / kk. MCN voi auttaa asunnon hankinnassa. Vapaaehtoisen työtä Matagalpassa ohjaa hankekoordinaattori Janett Castillo.

Tietoa muualla internetissä:

Movimiento Comunal
Oulu-Matagalpa-ystävyysseura
Suomi-Nicaragua-seura

Hakuohjeet

Kirjoita meille vapaamuotoinen hakukirje, joka sisältää ainakin allaolevat asiat, ja lähetä se seuraaviin osoitteisiin: emma.mikkila(a)gmail.com, nina.sarell(a)gmail.com, kati.ylinampa(a)gmail.com

-Nimesi, yhteystietosi ja syntymäaikasi.
-Miksi haluaisit lähteä vapaaehtoiseksi?
-Miksi haluaisit tehdä vapaaehtoistyötä juuri Nicaraguassa ja tässä hankkeessa ja lastenkeskuksessa?
-Milloin haluaisit lähteä vapaaehtoiseksi ja kuinka pitkäksi aikaa?
-Miten aiempi koulutus-, työ-, tai harrastustaustasi tukee vapaaehtoiseksi lähtemistä?
-Onko sinulla aiempaa vapaaehtois- tai järjestökokemusta?
-Onko sinulla kokemusta kehitysmaista tai kehitysyhteistyöstä?
-Kerro espanjankielentaidostasi.
-Oletko aiemmin työskennellyt ihmisten kanssa jotka ovat eri kulttuurin tai uskonnon edustajia?
-Mitä odotat vapaaehtoisjaksolta?
-Mitä vaikeuksia tai toisaalta onnistumisia luulet voivasi kohdata vapaaehtoisena, ja miten ajattelet sellaisissa tilanteissa toimivasi?
-Miten voisit hyödyntää kokemusta (esimerkiksi seuroissamme) vapaaehtoisjakson jälkeen?

Kategoriat: ajankohtaista

Vastaa